Folkekirkens Familiestøtte

Folkekirkens Familiestøtte yder sparring og opbakning til forældre, der ønsker at sætte fokus på problemstillinger eller udfordringer i familielivet og vil øge trivslen for deres børn, og Domsognet er medejere af Folkekirkens Familiestøtte.

Folkekirkens Familiestøttes tilbud
Gennem kontakt til den lokale koordinator kan forældre få sparring og nye input til familielivet via vores forskellige tilbud:

• Frivillig forældreven i hjemmet, som kommer regelmæssigt i en periode og sparrer med forældre omkring de udfordringer, forældrene oplever som et problem. Det kan for eksempel være struktur i hverdagen, konflikthåndtering, sparring om opdragelse eller andre udfordringer.

• Kurser til forældre
Forældre er de vigtigste personer til at skabe trivsel i et barns liv, og derfor afholder Folkekirkens Familiestøtte løbende kurser for forældre med efterfølgende opfølgning i hjemmet:

o PREP: Kommunikationskursus for par, der ønsker redskaber til at forbedre samlivet
o KIFF: Samarbejdskursus for skilte forældre, der ønsker at tage godt vare på deres fælles børn

Kurserne udbydes med jævne mellemrum i Aarhus. Kontakt meget gerne koordinatoren, hvis du er interesseret i et kursus, og find oversigten over vores aktuelle kurser på www.folkekirkensfamiliestotte.dk

Målgruppe
Målgruppen i Folkekirkens Familiestøtte er almindelige børnefamilier med børn i alderen 0-17 år, som ønsker sparring til at få hverdagen, kommunikationen eller børnenes trivsel til at fungere bedre.
Center for Folkekirkens Familiestøtte tilbyder støtte til familier uafhængigt af politiske og religiøse overbevisninger. Vi kan dog ikke tilbyde hjælp til familier, som har så store udfordringer, at det er kommunens ansvar og opgave at hjælpe familien.


Frivillige forældrevenner

Frivillige forældrevenner har tid og lyst til at gøre en forskel i en børnefamilie, har situationsfornemmelse og kan lide at snakke med mennesker. Forældrevenner gennemgår et introduktionsforløb, og er i løbende dialog med koordinatoren.


Få hjælp i din familie

Du kan som forælder få sparring fra os, hvis du/I ønsker det. Indsatsen i forhold til dig og din familie aftales med koordinatoren og sker med respekt for jeres værdier og ud fra jeres ønsker.

Vil du have sparring til familielivet eller vil du høre mere om at være frivillig?


Kontakt
lokal koordinator
Astrid Sonne Svith
Tlf.: 51 60 01 88
E-mail: assvi@km.dk
www.folkekirkensfamiliestotte.dk

Følg os på Facebook
Tilmeld vores nyhedsbrev