28. september 2018 (klik for billeder)

Domorganist Kristian Olesen, Roskilde Domkirke, arbejder med opmåling af orglets værdifulde facadepiber på Marcussen & Søns værksted i Åbenrå. Et af de spændende resultater efter restaureringen bliver at høre alle facadepiber klinge igen. En så stor 1700tals-facade med originale, klingende piber er en sjælden forekomst.

 

Domorganist Kristian Olesen måler facadepiberne og dokumenterer deres udformning, tilstand og kendetegn.

 

Facadens 16´ og to 8′ principaler fra 1700-tallet – alle oprindeligt klingende piber spiller igen efter restaureringen.

 

Nuværende facadepiber, som spiller.