Domprovst Poul Henning Bartholin går på pension

Domprovst Poul Henning Bartholin har meddelt menighedsrådet ved Aarhus Domkirke, at han går på pension pr. 1. august 2020.

Poul Henning Bartholin blev ansat som domprovst i 2007. Ud over domprovstefunktionen har han som Domkirkens præst prioriteret gudstjenesterne meget højt. Han har været en særdeles værdsat prædikant og har evnet at formidle på en nutidig, klar og tydelig måde. Han vil blive savnet af menigheden.

Poul Henning har haft mange undervisningsopgaver og har iværksat en række aktiviteter. Han har blandt andet været hovedkraften bag købet af Domkirkens sognegård i Kannikegade 12 og Badehuset på Aarhus Ø. Han har alle årene brændt for at opdyrke og styrke samarbejdet med institutioner og personer med henblik på at formidle og kommunikere, hvad kristendom er, og hvilken betydning for livsforståelse og livsfortolkning, den rummer for mennesker i dag.

Derudover har han ydet en meget omfattende indsats i Domprovstiet.

Poul Henning Bartholin afholder sin sidste højmesse ved Aarhus Domkirke søndag d. 14. juni, og sin sidste gudstjeneste onsdag d. 17. juni kl. 12.00.

Menighedsrådet ønsker at udtrykke sin store tak for indsatsen og ønsker alt godt fremover.

På vegne af menighedsrådet ved Aarhus Domkirke.
Ulla Skaarenborg, formand