Formandsskifte

Ulla Skaarenborg er trådt tilbage som formand for menighedsrådet efter næsten 6 år på posten., og ny formand er Sonja M Nyborg. Peter Harring Boll er trådt ind som næstformand.

Fra menighedsrådet og alle Domkirkens ansatte skal lyde en stor og varm tak til Ulla for det store arbejde og engagement, hun har lagt i arbejdet som formand. Heldigvis fortsætter Ulla som kontaktperson sammen med Winni Hauge, og vil dermed fortsat være en stor del af hverdagen i Domkirken.

På vegne af menighedsrådet,

Sonja Nyborg, nyvalgt formand

Ulla Skaarenborg       Sonja M. Nyborg