GREENLIGHT: Domkirken sætter grønt lys på Aarhus

Rådhustårnet, Domkirken og Musikhuset. Det er nogle af de kendte aarhusianske bygninger, som vil blive oplyst i grønt lys under klimaventet Greenlight, der afvikles 18. – 21. marts. Belysningen sker i et samarbejde mellem nogle af kommunens største institutioner samt folkekirkerne i Aarhus, og det grønne lystæppe skal minde borgerne om, at byen er gået ind i en omstillingsfase, der skal gøre den CO2-neutral. Torsdag 18. marts klokken 19:45 tænder rådmand for Kultur og Borgerservice Rabih Azad-Ahmad for lyset, der vil kunne opleves forskellige steder i kommunen de næste fire aftener.

”Jeg glæder rigtigt meget til at opleve alle de smukke bygninger i grønt lys. Det er et stærkt signal om den vilje, hele byen har til at gøre Aarhus klimavenlig. Jeg er også glad for det samarbejde, vi har etableret med folkekirkerne i Aarhus Kommune. Vi kan i fællesskab skabe et smukt udtryk, der både gør vores by smukkere og minder os alle sammen om, at nu skal der handles,” siger Rabih Azad-Ahmad.

Folkekirkerne i Aarhus er gået ind i projektet for at være med til at sætte fokus på den grønne omstilling, som også for folkekirkens vedkommende er et centralt arbejdsområde. Kirkerne har et stort ønske om at tænke med og tage stilling, når det kommer til grøn omstilling, klimavenlighed, miljø og verdensmål. Udover selve den grønne oplysning vil de deltagende folkekirker også have fokus på klimaet om søndagen. De deltagende kirker vil således afvikle grønne gudstjenester under Greenlight-eventet.

Lyssætningen er skabt af Aarhus Omstiller, der er repræsenteret i Greenlight-eventet. Aarhus Omstiller er en tværgående indsats i Aarhus Kommunes klimaplan 2021-2024, som har til formål at skabe rammer og opbakning til, at alle kommunens 350.000 borgere, erhvervslivet og kulturlivet bidrager til at nå målet om CO2-neutralitet i 2030. Aarhus Kommunes klimaplan 2021-2024 har været i høring og behandles af Byrådet i foråret. Aarhus Omstiller benytter Greenlight-eventet som en anledning til at ”tyvstarte” kommunens kommende klimaindsats.

Kirkeværge Søren Bo Jensen fortæller om belysningen af Domkirken:

Den avancerede belysning af Domkirken gør det muligt, at Domkirken kan blive grøn i forbindelse med projekt Greenlight. Første fase af belysningen, der blev sat i drift i december 2018, blev mulig takket være økonomisk støtte fra NRGi’ s værdipulje og Aarhus Kommunes innovationsprojekt: Lys på Aarhus. Det omfatter belysning af Domkirkens facader mod Bispetorvet og St. Torv. Projektet blev gennemført i tæt samarbejde mellem det aarhusianske belysningsfirma SGM, rådgivningsfirmaet Kollision, Aarhus Kommune og Domkirken. Vi har mødt positiv indstilling og stor samarbejdsvilje fra Hotel Royal og Nordea St.Torv. De anvendte projektører er med den allernyeste energibesparende LED teknologi.

De steder i Aarhus, der vil lyse op i grønt, omfatter foruden Rådhustårnet, Domkirken og Musikhuset også Bispetorv og kunstværket Hesitation of Light af kunstneren Signe Klejs på Ringgadebroen samt Salling og Den Gyldne Port i Gellerup. Uden for Aarhus C vil en række kirker ligeledes blive oplyst med grønt lys. Det drejer sig Lisbjerg, Åbyhøj og Kolt kirker.

Se de øvrige aktiviteter fra Aarhus Omstiller og det fulde program for Greenlight her:
https://app.acter.global/networks/greenlight-aarhus