Menighedsrådsmøde

Indkaldelse til menighedsrådsmøde torsdag d. 20. februar kl. 19.

Aarhus Domsogns Menighedsråd holder møde på torsdag d. 20. februar kl. 19  i Skt. Clemens Gård, Skolegade 17.

Alle menighedsrådsmøder er offentlige, og du er derfor velkommen til at komme og overvære mødet.

Klik her for læse dagsordenen:

14 02 20 Dagsorden