Ny domprovst: Velkommen til Gerda Neergaard Jessen

Menighedsrådet ved Aarhus Domkirke byder vores nye domprovst Gerda Neergaard Jessen hjertelig velkommen. Gerda indsættes søndag d. 1. november kl. 10 af biskop Henrik Wigh-Poulsen

Vi glæder os over, at Gerda Jessen nu bliver en del af Domkirken og Domprovstiet, og til et frugtbart samarbejde.

Gerda er en særdeles inspirerende prædikant med teologisk udgangspunkt i det grundtvigske, og kommer fra en stilling som provst i Aalborg Vestre provsti, sygehusprovst i Region Nordjylland og sognepræst i Nibe-Vokslev Pastorat, Aalborg Stift. Gerda Jessen blev cand. theol. i 1999 og har også en bachelorgrad i statskundskab.

Ulla Skaarenborg, formand