Nyt ansigt i Domkirken pr. 1. april

Fra 1. april er kirketjenerteamet igen fuldtalligt, når Michael Tungelund har sin første arbejdsdag i kirken.

Han fortæller om sig selv:

Mit navn er Michael Tungelund, jeg har en arbejdsfortid inden for bankvæsenet, skolevæsenet, den journalistiske verden tillige med to perioder som menighedsrådsmedlem og senest otte år som (kontor)kordegn. Her, på tærsklen til mit sjette årti, er det fantastisk at få muligheden for både nyt job og nyt arbejdsområde. Fortrolig med – og ikke mindst særdeles glad for – folkekirken som arbejdsplads glæder jeg mig utrolig meget til, som en af tre kirketjenere i Domkirken, at blive del af livet i kirken med al dens historie, forskellige gudstjenester, kulturoplevelser, besøgende samt daglige, praktiske gøremål.