Nyt fra menighedsrådet november 2018

Menighedsrådet har ved seneste menighedsrådsmøde d. 22. november 2018 konstitueret sig og der var genvalg til alle poster

Posterne blev fordelt således:

Formand: Ulla Skaarenborg
Næstformand: Sonja Nyborg Therkelsen
Kasserer: Sonja Nyborg Therkelsen
Kirkeværge: Søren Bo Jensen
Kontaktpersoner: Ulla Skaarenborg og Winni Hauge