Sabine Bech-Hansen takker af

Sognepræst Sabine Bech-Hansen har valgt at gå på pension d. 1.10.2020

Vores meget afholdte sognepræst Sabine Bech-Hansen har valgt at gå på pension d. 1.10.2020 efter 19 år i Aarhus Domkirke. Sabine har sin sidste gudstjeneste d. 9. august.

Sabine har gennem alle årene været en fantastisk god prædikant, hvilket menigheden har nydt stor glæde af. I prædikenerne har hun givet kristendommen nutidig mund og mæle. Særlig opmærksomhed har hun haft på sjælesorgssamtaler, studiekredse og undervisning i forskellige sammenhænge, ikke mindst konfirmander og minikonfirmander, som hun har lagt vægt på er foregået domkirken, så de unge har lært kirkerummet at kende.  Sabine har været en god kollega og bl.a. samarbejdet om fællessang sammen med domkantor Carsten Seyer-Hansen og fastevesper med domprovst Poul Henning Bartholin.

Sideløbende med arbejdet ved domkirken har Sabine bl.a. været formand for Den danske Præsteforening og kursusleder på præsternes efteruddannelse.

Det er vemodigt at skulle sige farvel efter så mange år.

Menighedsrådet ønsker at udtrykke sin store tak for indsatsen og ønsker alt godt fremover.