Velkommen til Hans Nørkjær Franch

Menighedsrådet ved Aarhus Domkirke byder hjertelig velkommen til vores nye præst, Hans Nørkjær Franch.

Siden sin kandidatuddannelse i 2015 har Hans været præst ved Lemvig og Omegns Valgmenighed. Han har desuden bl.a. som formand for Studenterkredsen og fra undervisning på Thestrup Højskole flere års erfaring med ungegruppen, som jo udgør hovedparten af beboerne i vores sogn.

Hans’ kerneopgave bliver at være både tovholder og initiativtager på det teologiske fokus i domsognet omkring livshåndtering for alle aldre.

Hvor vi glæder os til samarbejdet!

Ulla Skaarenborg, formand

Hilsen fra Domkirkens nye præst

Mit navn er Hans Nørkjær Franch. Jeg er 33 år og kommer fra en stilling som præst i en grundtvigsk valgmenighed. Jeg blev uddannet teolog fra Aarhus Universitet i 2015. Gennem både min studietid og mine første år som præst har jeg været optaget af at tage kirkens moderne vilkår alvorligt uden at udvande det kristne budskab.

For mig er forkyndelse en næsten poetisk beskæftigelse, fordi det handler om konstant at give nyt liv til gamle ord.

Jeg holder af den gode samtale og det gode samvær. Jeg elsker et stort orgelbrus og holder af en gåtur med hunden med en podcast i ørerne.

Jeg glæder mig til at blive jeres præst i Aarhus domsogn og til at indgå i det almindelige samarbejde både internt og eksternt i kirkelivet ved Aarhus Domkirke.

Privat er jeg gift med Bettina, og vi har sammen tre børn.