Dom-kunstværker: Kirkeskibet

”Lad kirkeskibet få titusind stød på side……….”

………..dog skal vel Jesus vide, hvor det sin havn skal nå”. Salmeordene er Kingos. I 1689 skrev han om kirken og dens menighed  som et skib på den farefulde færd over livets hav.

Modeller af skibet er hyppigt inventar i mange kirker, og linieskibet ”Enighed” i Aarhus Domkirkes nordre tværskib er et af de største. Her har det ikke altid hængt, for da 10 navngivne mænd 2. Pinsedag 1720 forærede det armerede krigsskib til kirken, kom det op i søndre tværskib. 60 år efter fik det ny takkelage, 6 nye ankere, ny lanterner, samt nye blystøbte matroser og soldater malet i 1ste infanteriregiments uniformer.
Den 25. maj, 1780 blev det under kanonskud og musik fra tårnet bekostet af skipperlauget ophængt midt i korsskæringen. I 1960’erne hang det i nordre koromgang, indtil det i dag er omhængt til nordre tværskib. I en af hytterne skal der findes et stykke pergament med de 10 giveres navne samt en oplysning om, at det er bygget af en stor og berømt skibsbygger i Dynkarken. Knap  så troværdig, men mere ”spændende”, er nok den forklaring på dets herkomst, at modellen var bestilt i Holland af Czar Peter d. Store i forbindelse med hans hensigt at bygge nye orlogsskibe. Undervejs til St. Petersborg forliste det transporterende skib ved Skagen, hvor modellen skal være opkøbt af førnævnte mænd!
Kirkeskibet som begreb har sat sig spor i vore kirker. Således har jo Domkirken et hovedskib, to sideskib og to tværskibe. Kirken er som et skib for menigheden. Tidligere var  der til dåben knyttet den såkaldte syndflodsbøn. (Biskop Balle afskaffede den i 1789). Den indeholdt bønnen om, at den døbte måtte bevares i kirkens hellige ark og bjerges fra druknedøden og få skibsdæk under fødderne, at blive reddet fra livets farlige bølger, så troen ikke skylledes bort.
Klik på foto for at forstørre.

Knud Svendsen

Kirkeskib