Det romanske kapel

Vil man danne sig et billede af hvordan den oprindelige, romanske domkirke fra 1200-tallet tog sig ud, må man kaste et blik ind i det store kapel, der åbner sig ud mod den sydlige korsarm. Sammen med de 3 andre kapeller på korsarmens østside udgør dette karakterfulde rum de eneste rester af den gamle kirke, der blev tilbage efter den store ombygning i gotisk stil fra o. 1450 og frem.

Med sine kraftige murpiller, runde buer, noget tunge hvælv og små, højt placerede vinduer små vinduer samt de fint udformede røde teglsten, giver det en forestilling om, hvordan det noget større romanske kor så ud.

Romanske_kapel