Domkirkens messehagler

messehagler_420_1

messehagler_420_2

Aarhus Domkirkes messeklæder er designet af Dronning Margrethe II

Om de fire messehagler skriver dronningen:
“Der ligger en meget gammel tradition til grund for brugen af de fire farver: Grøn til trinitatistidens nogle og tyve søndage, violet til advent og i fastetiden, hvid til jul, fra påske til pinse og ved andre særlige festdage, rød til pinse og anden juledag – Sankt Stefansdag”

Messehaglerne blev taget i brug 1993 – 95.