Stillekapellet

Kapellet i Domkirkens nordre korsarm er forbeholdt stillesøgende og er et rum til fordybelse, eftertanke og bøn.