Stillerum

Kapellet i Domkirkens nordre korsarm er forbeholdt stillesøgende. Her er et rum for fordybelse og bøn, hvor der er ro til eftertanke.