Glasmosaikken

Glasmosaik_1

Glasmosaik_2

13 slanke gotiske vinduer slipper lyset ind i domkirkens kor, som er kirkens lyseste del

Omkring år 1900 opstod der et ønske om at forsyne et eller flere af de østvendte vinduer med glasmosaikruder, og i 1926 indsatte man i forbindelse med en restaurering den store glasmosaik i korets østligste vindue. Det er fremstillet af den norske kunstner Emanuel Vigeland, der var kendt for sine monumentale frescobilleder. Vigelands motiv er hentet fra linjerne ’Da livstræet fæsted i graven rod’ fra Grundtvigs salme ’Vær velkommen Herrens år’.

Vinduet med glasmosaikken er 14 meter højt, det største i nogen dansk kirke. Der er tre scener i vinduet: nederst graven på Golgata med Kristi lig, hvorfra et træ skyder op. Træet bliver til korset med den døende frelser. Øverst ses den opstandne frelser.

Billedet er usædvanligt derved, at Kristi hoved falder ned på venstre skulder. På alle andre korsfæstelsesbilleder falder Kristi hoved mod højre. På korsets højre side stod Maria. Kristus blev korsfæstet mellem to røvere – på hans højre side hang “Den gode røver”.