Kirkeskibet

Kirkeskibet

I nordre korsarm hænger en skibsmodel, fregatten ’Enigheden’. At hænge skibe op kirken går helt tilbage til middelalderen, navnlig blandt søfarende nationer.

Kirkeskibet “Enigheden” stammer fra 1720. Man kender ikke dets sande oprindelse, men eksperter i restaurering af kirkeskibe er af den opfattelse, at det kan være bygget i Holland.
Den russiske zar Peter den Store herskede over mægtige landområder og ønskede også herredømmet på havene. Han bestilte krigsskibe i Holland, hvor de havde den største erfaring som skibsbyggere. I stedet for tegninger lavede værftet en model, som skulle sejles til Rusland, men på turen til Rusland blev skibet med modellen ramt af en voldsom storm ved Skagen og forliste. Modellen af krigsskibet drev dog næsten uskadt i land.

På en auktion købte nogle fiskere fra Aarhus modellen og gav den i votivgave til Domkirken.
Med sine 2,65 meter i længden og 3,50 meter i højden er modellen det største kirkeskib i nogen dansk kirke.