Aarhus Domkirkes orgler

english_03

orgel_1

orgel_2

Hovedorglet

Orglet blev bygget i 1730 af den tyske orgelbygger Lambert Daniel Kastens (d. 1744), mestersvend hos Arp Schnitger i Hamborg. Det havde 43 registre fordelt på hovedværk, overværk, brystværk og pedal.

I 1876 blev selve instrumentet udbygget af den aarhusianske orgelbygger J.A. Demant. Herved fik det den klanglige romantiske bredde, som Albert Schweitzer siges at have sammenlignet med Notre Dame-orglet i Paris.

I 1927-29 foretog Theodor Frobenius en gennemgribende ombygning, og orglet blev udvidet til 84 registre med 4 manualer og pedal, men med bevarelse af Kastens pragtfacade og en del gamle registre.

Orglet bevarede sine mekaniske sløjfe-vindlader, men spillet blev lettet med et kompliceret pneumatisk mellemled. Efter mindre tiltag i 40’erne kom den næste store restaurering i 1958, hvor instrumentet blev “barokiseret” og fik en nobel, lidt diskant klang. Frobenius’s oprindelige franske rørstemmer blev forkortet for at give dem en lysere klang.

I 1981-83 vendte billedet igen, idet man, med held, forsøgte at føre orglet tilbage til det symfoniske klangbillede fra 1927, men med bibeholdelse af den i 1958 indvundne klarhed.

I 1993 fjernede man så det pneumatiske mellemled og lod elektromagneter trække barkerbælgene, således at orglet nu er optimalt præcist. Samtidig blev orglet forsynet med et elektronisk registreringssystem, en setzer med 3 x 256 kombinationer.

Orglet har nu 89 registre fordelt på hovedværk, positiv, svelleværk, kronpositiv og pedal og er således Danmarks største kirkeorgel.

Kororglet

På grund af kirkens længde og akustik besluttede man i 60’erne at bygge et orgel i koret til brug ved vielser og andre tjenester (og koncerter) i koret. Orglet blev bygget i 1970 af Bruno Christensen & Sønner og er et typisk neobarokt instrument.

Kororglet har 23 registre fordelt på hovedværk, brystværk og pedal. Det er ophængt i den sydlige side af koret.

Flytbart orgel

Domkirken råder over et såkaldt orgelpositiv, dvs. et lille 4-stemmers flytbart orgel, som bruges ved mindre koncerter, hvor der skal spilles sammen med flere andre instrumenter.

Orglet, som er bygget i 2004 af det hollandske firma Henk Klop, har udelukkende træpiber, som giver en overordentlig smuk, blød klang.
Leje af orglet kan i visse tilfælde aftales ved henvendelse til domkantor Carsten Seyer-Hansen. Læs mere om lån/leje af orgel.