Kirkebygningen

kirkebygn_3

kirkebygn_2

Byggeriet af Aarhus Domkirke blev påbegyndt i 1100-tallets sidste årtier. Det vides ikke helt i hvilket år. Den, der for alvor satte gang i byggeriet, var Peder Vognsen fra den berømte sjællandske Hvideslægt. Han blev indsat som biskop i 1191.

400 års byggeri

Kirken, en stor romansk basilika, var et kæmpeprojekt og stod først færdig henimod år 1300. Man byggede med røde teglsten, et materiale der herhjemme først blev taget i anvendelse fra o. 1160. Denne bygnings ydermure samt de fire smukke, rundbuede kapeller ved tværskibenes nordvæg er fortsat bevaret.

Den kirke, vi ser i dag, er resultatet af en storslået ombygning i gotisk stil. Den stod på fra 1449 til o. 1500 og forvandlede den noget tunge og mørke bygning til en gotisk katedral. Såvel midterskib som side- og tværskibe forhøjedes betragteligt og fuldendtes med gotiske stjerne- og krydshvælvinger.

Højdepunktet var dog det helt nybyggede kor, der nu fremstod med tre lige høje skibe og 13 høje, spidsbuede vinduer, der kunne kaste et hav af lys ind i dette rum.

Danmarks længste kirke

Med sine 93 meter er Aarhus Domkirke Danmarks længste kirke og rummer ca. 1000 siddepladser. Fra begyndelsen har den været viet til de søfarendes helgen, Skt. Clemens.

Billeder af loftshvælv