Kirkelige handlinger

kirkeligehandlinger_1

kirkeligehandlinger_2

Her finder du information om, hvordan du skal forholde dig i forbindelse med fødsel, dåb, konfirmation, vielse og dødsfald. Finder du ikke svar på alle dine spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte kirkekontoret.

Fødsel og faderskab

Kirkekontoret i jeres bopælssogn får direkte besked om barnets fødsel fra jordemoderen. Fødslen registreres efter 14 dage, hvorefter I får tilsendt en personattest på jeres barn. Er I gift, har I fælles forældremyndighed.

NB! Omsorgs- og ansvarserklæringer skal indgives digitalt på www.borger.dk.

Er I ikke gift, men ønsker fælles forældremyndighed, skal I senest 28 dage efter barnets fødsel indgive en omsorgs- og ansvarserklæring, som fastslår faderskabet. Moderen får tilsendt en vejledning om dette få dage efter fødslen.

For enlige og par af samme køn, der har opnået graviditet ved kunstig befrugtning, skal faderskabssagen behandles og afgøres hos Familieretshuset.

www.familieretshuset.dk kan du læse mere om faderskab og om medmoderskab, der trådte i kraft 1. december 2013.

Dåb og navngivning

Et barn skal navngives, inden det fylder 6 måneder. Ønsker I jeres barn navngivet ved dåb, skal I kontakte I kirkekontoret for at aftale en dåbsdato. I Aarhus Domkirke finder dåben sted ved højmessen på søndage kl. 10. Kirkekontoret skal også have besked om barnets navn og have navne og adresser på de personer, der skal stå faddere til jeres barn. Barnet kan have mellem to og fem faddere, som alle skal være døbte med den kristne dåb. I skal efterfølgende kontakte den præst, der skal døbe jeres barn, for at aftale et tidspunkt til en dåbssamtale.

Bor I ikke i Domsognet, har I mulighed for at få jeres barn døbt i Domkirken, hvis:

– I bor i Aarhus Kommune
– en af jer er døbt, konfirmeret, eller I er blevet viet i Domkirken
– I har nære pårørende i sognet
– I tidligere har haft adresse i Domsognet

Ønsker I jeres barn navngivet uden dåb, skal I anmode om navngivning på www.borger.dk

Konfirmation

I Aarhus Domkirke konfirmeres eleverne fra Laursens Realskole og Rudolf Steiner Skolen. Der er konfirmationsforberedelse en gang om ugen, og det foregår i Domkirken og i konfirmandlokalet i Skt. Clemens Gård, Kannikegade 12, 2.

Vielse og Kirkelig velsignelse

Bor I i Domsognet og ønsker at indgå ægteskab, skal I kontakte kirkekontoret og aftale et tidspunkt for vielsen.  Før vielsen skal I indhente en prøvelsesattest på rådhusets vielseskontor. Attesten dokumenterer, at I opfylder betingelserne for at indgå ægteskab. Prøvelsesattesten skal afleveres på kirkekontoret og må være max. 4 måneder på vielsestidspunktet. Før vielsen skal I have en samtale med den præst, der skal vie jer.

Hvis I er borgerligt viede kan I få en kirkelig velsignelse – en handling, der på mange punkter ligner en kirkelig vielse.

Bor I ikke i Domsognet, har I mulighed for at blive viet eller få foretaget en kirkelig velsignelse i Domkirken, hvis:

– en af jer er døbt, konfirmeret, eller I tidligere er blevet viet i Domkirken
–  I har nære pårørende i sognet
–  I tidligere har haft adresse i Domsognet

Hvis I ønsker at ændre jeres navne i forbindelse med vielsen, skal I ansøge om navneændring på bryllupsdagen via www.borger.dk.

FAQ | Hvad må vi overraske brudeparret med, når de kommer ud af kirken efter vielsen? Sæbebobler? Ja, meget gerne. Ris, rosenblade og andet, der skal fejes op? Nej, fordi vi ofte har flere vielser lige efter hinanden. 

Navneændring

Der er mulighed for at anmode om navneændring via www.borger.dk. Sagsbehandling af en ansøgning om navneændring koster et gebyr på 505 kr.

Begravelse & bisættelse

Når en person dør, skal de pårørende anmelde dødsfaldet til begravelsesmyndigheden, som er kirkekontoret eller den kirkebogsførende sognepræst.

Ved dødsfald foretrækker de fleste pårørende at henvende sig til en bedemand, som tager sig af en lang række praktiske forhold i forbindelse med dødsfaldet og begravelsen. Bedemanden udfylder blandt andet dødsanmeldelsen til begravelsesmyndigheden. På kirkekontoret aftales tid og sted for begravelseshandlingen samt hvilken præst, der skal medvirke. Præsten tager herefter kontakt til de nærmeste pårørende.

Hvis afdøde ikke havde bopæl i domsognet. er der mulighed for at blive begravet eller bisat fra Domkirken, hvis vedkommende:
– var døbt, konfirmeret eller viet i Domkirken
– havde nære pårørende i domsognet
– tidligere har haft bopæl i domsognet