Landemodesalen

Ved tårnets sydside ligger landemodesalen, der i 1400-tallet blev indrettet af bisp Iversen Langes som bispens eget kapel. På væggene hænger portrætter af stiftets bisper. I dag anvendes salen blandt andet til afvikling af stiftets årlige landemode, dvs. møde mellem stiftets provster. I Aarhus finder mødet sted den sidste onsdag i august og indledes med en gudstjeneste.