Gudstjenester

Højmesse

Højmessen søndag formiddag kl. 10 er hovedgudstjenesten. Den har en form, hvor alle led i en kristen gudstjeneste er indeholdt. Det er Trosbekendelse, Fadervor og andre bønner, tekstlæsninger fra både Det gamle og Det nye Testamente, salmer, dåb, nadver og prædiken, velsignelsen og musik både spillet og sunget.

Højmessens form er bestemt og bekrevet ved en kgl. resolution. Præster og menighedsråd kan i enighed vedtage enkelte ændringer. Større ændringer skal godkendes af biskoppen.

Højmessen i Aarhus Domkirke følger den forordnede højmesseordning, som interesserede kan finde bogen ”Gudstjenesteordning for Den Danske Folkekirke – Ritualbog”. Gudstjenestens form og forløb står tillige i Den Danske Salmebogs tekstdel.

Højmessen er en festgudstjeneste og udspringer af påskemorgen, hvor Jesus rejstes op af graven og besejrede døden.

Gudstjeneste kl. 17.00

Eftermiddagsgudstjenesten kl. 17 holdes alle søn- og helligdage undtagen 2. juledag, 2. påskedag, Store Bededag, Kristi Himmelfartsdag og 2. pinsedag. Gudstjenestens form er som højmessens, dog er der kun to læsninger fra Bibelen – nemlig et lille stykke fra (sædvanligvis) Paulus’ breve og evangelieteksten. Ved eftermiddagsgudstjenesten er der sjældent dåb, men det kan forekomme.

Onsdagsgudstjeneste

Onsdagsgudstjenesterne holdes kl. 12 alle onsdage året rundt. De varer 20 min og indeholder en salme, der deles op i tre, en kort refleksion eller prædiken, nadver og velsignelse. Gudstjenesten slutter med et kort stykke orgelmusik.

Kravlegudstjeneste

Sognepræst Tina Brixtofte Andersen inviterer til kravlegudstjenester og andre slags børne- og familiegudstjenester nogle gange om året.

Ordinationsgudstjeneste

Ordinationsgudstjenester holdes af biskoppen, når nye præster skal indvies til præstegerningen i Folkekirken.