Gyldne gitre

gyldnegitre_2_580

gyldnegitre_1_280

Efter reformationen var adelen den dominerende samfundsklasse, som i høj grad kom til at sætte sig på domkirken. Nogle købte et af de romanske kapeller som gravkapel, andre satte kostbare mindetavler over deres gravplads.

Fem af adelsepitafierne og kapellerne er udsmykket med kunstfærdige, gyldne smedejernsgitre, som alle er udført af den tyskfødte kunstsmed Caspar Fincke. Hans mestermærke, en hammer og en nøgle lagt over kors, ses gerne i et hjørne i et af de store felter, som gitrene består af. Det mest synlige af Caspar Finckes arbejder er den gyldne port mellem korsskæringen og højkoret, der er skænket af Chresten Skeel til Sostrup og som bærer årstallet 1643. Her ses fire felter med cirkler og firkanter. Firkanten er det menneskelige symbol, cirklen, som på én gang er afrundet og uendelig, er det himmelske symbol.

Korskrankens figurer forestiller de fire kirkefædre: Ambrosius, Gregor, Augustin og Hieronimus.

Knud Svendsen fortæller her meget mere om Domkirkens gyldne gitre