Altertavlen

altertavel_top-03

altertavel_top-02

altertavel_top-01

I slutningen af det 15. århundrede stod den gotiske kirke færdigbygget, og i påsken 1479 blev kirkens hovedalter indviet, fremstillet på mester Bernt Notkes værksted i Lübeck

Altertavlen består af 5 fløje, der kan foldes sammen, så der kan vises tre forskellige billedserier. Festdagssiden vises størstedelen af året og dækker perioden fra julemorgen til askeonsdag, og her er alle figurer udskårne, bemalede og forgyldte. Man ser den hellige Anna Selvtredje, d.v.s. jomfru Maria og hendes mor Anna, der bærer Jesusbarnet på armen. Til højre for Anna står Skt. Clemens i paveligt skrud, og til venstre Johannes Døberen. På fløjene er afbildet de 12 apostle med hver deres attribut.

I fastetiden fra askeonsdag til påskemorgen lukkes altertavlen en gang sammen, så passionssiden kommer frem. Otte malerier skildrer Kristi lidelseshistorie fra bønnen i Gethsemane Have til opstandelsen. Påskemorgen kommer altertavlens festside atter til syne og ses indtil advent.

Første søndag i advent lukkes altertavlen endnu en gang sammen, så adventssiden vises. Her ses blandt andet Johannes Døberens historie og Skt. Clemens’ Martyrium. Nederst er der et portræt af altertavlens giver, Jens Iversen Lange, der tilbeder Skt. Anna, Jomfru Maria og Jesusbarnet.
Denne side er synlig til og med juleaften.

I topskabet ses Marias himmelkroning omkranset af de to ærkeengle Gabriel, bebuderen af det gode, og Michael som dragedræber, udrydderen af det onde.

Under restaureringen af altertavlen opdagede man på tavlens bagside nogle meget fine malerier. Øverst står Skt. Clemens og ved siden af ham Skt. Christoffer med Jesusbarnet på sin skulder, og under dem Madonna med barnet omgivet af fire engle.

Den sengotiske altertavle er et af domkirkens dyrebareste klenodier og er skænket af biskop Jens Iversen Lange.

Billeder af altertavlen