Peter Brandes udsmykker kapel i Domkirken

Aarhus Domkirkes menighedsråd har gennem en årrække haft et ønske om at tage vare på kirkens vældige historie ved at tilføre Domkirken en nutidig udsmykning af en betydelig kunstner. Det er derfor en stor glæde for menighedsrådet, at den danske billedkunstner Peter Brandes har taget imod opfordringen til at udfærdige en ny udsmykning af Aarhus Domkirkes nordre gravkapel. Kapellet, som for nuværende anvendes som stillerum, vil efter udsmykningens færdiggørelse fremstå som et dåbs- og opstandelsesrum.

Når menighedsrådet har valgt Peter Brandes, skyldes det, at Peter Brandes gennem markante kunstværker i andre kirker og på toneangivende museer i Danmark og udlandet på enestående vis videregiver og fornyr den kristne tradition. Peter Brandes’ udsmykning vil også i Aarhus Domkirke give de kristne grundfortællinger sprudlende liv gennem en nytolkning af den klassiske kirkekunsts udtryk og metoder. Peter Brandes udtaler følgende om den nye udsmykning i Aarhus Domkirke:

”Jeg er meget taknemmelig for at få lov til at udsmykke endnu en domkirke. Menighedsrådet bakker enigt op, så når stiftets endelige godkendelse er på plads, glæder jeg mig til at gå i gang efter mine skitser. Der er tale om et kapel med glasruder, alter, skulpturer og døbefont, men også et kapel med funktion til refleksion og andagt, som jeg har udformet lig med Sankt Andreas Kapel i Roskilde Domkirke,”

”Udsmykningen af Domkirkens nordre kapel vil fremstå med lys fra fem ruder, lys fra et gyldent udhamret alterbord, frontalt med Kristus foran den åbne grav i centrum, endvidere lys på en svævende Lazarus opvækket fra døden som knyttes til en døbefont udhugget i Gotlandssten. Genskær, lys og spejlinger vil også udgå fra alterbordets sølvfigur. Alle lyskilderne kredser omkring den usynlige Kristus, som møder os ved vores tro”.

Når Peter Brandes-udsmykningen i Aarhus Domkirke kan realiseres, sker det takket være en generøs donation fra Salling Fondene på 7 mio. kr. I forbindelse med donationen til udsmykningen i Aarhus Domkirke udtaler Karin Salling:

Jeg har altid beundret Peter Brandes kunstneriske virke og finder værkerne utroligt inspirerende og interessante. Derfor er det mig også en stor glæde, at det netop er Peter Brandes, der nu skal udføre den spektakulære udsmykning af Aarhus Domkirke.

Domkirken har en særlig betydning for mig og for Aarhus, især fordi kirken udgør et sjældent rum for fordybelse midt i byen og med den nye udsmykning af kirkens nordre kapel, kommer der endnu et vigtigt sted, som byens borgere kan benytte til tro og eftertanke, siger Karin Salling, Næstformand i Købmand Herman Sallings Fond.

Før Peter Brandes kan påbegynde arbejdet med udsmykningen i Aarhus Domkirke, skal udsmykningen endelig godkendes af Aarhus Stift. Sognepræst Henrik Grøndal Lund oplyser, at menighedsrådet ser frem til det spændende samarbejde med Peter Brandes til glæde og gavn for alle, der færdes i Aarhus og kommer i Domkirken. Menighedsrådet forventer, at udsmykningen står færdig omkring påsken 2022.