Storstilet restaurering af Danmarks største kirkeorgel

Tidligere på måneden blev tysk orgelbygning som håndværk og orgelmusik optaget på UNESCOs liste over immateriel kulturarv. Også Danmark er kendt for en lang og stolt tradition indenfor dette samspil mellem håndværk og musikkultur. Aarhus Domkirke disponerer over Danmarks største kirkeorgel – et af Nordeuropas mest berømte kirkeinstrumenter. Bag den prægtige facade fra 1700-tallet gemmer sig mere end 6000 orgelpiber. Piberne er samlet gennem fire århundreder og er et højdepunkt i dansk orgelbygning. Fra et bredskuldret spillebord på pulpituret betjenes instrumentet, og herfra har verdens førende organister i årtier fremført orgellitteraturens hovedværker ved koncerter, ligesom orglet til daglig er centrum for gudstjenestemusikken i domkirken.

En komité under ledelse af domkirkens organist Kristian Krogsøe og den svenske orgelekspert Anders Johnsson har udformet et storstilet restaureringsprojekt, hvis primære sigte er at føre instrumentet tilbage til det klanglige udgangspunkt fra 1920’erne. På det tidspunkt blev orglet udvidet til dets nuværende størrelse med 4 etager i det store orgelhus. Orglet fik den udpræget symfoniske klang, som er inspireret af orglerne i de store franske katedraler. Det var et internationalt team med nobelprisvinderen Albert Schweitzer som en af de kreative drivkræfter og orgelbyggeren Theodor Frobenius som leder af det håndværksmæssige arbejde, der stod for det skelsættende arbejde, som også er årsag til orglets internationale berømmelse. I de knap 100 år, der er gået siden dengang, har flittig brug, skiftende mode og vedligeholdende arbejde af varierende kvalitet sat sit tydelige præg på såvel instrumentets klang som den mekaniske konstruktion.

Takket være fornemme fondsdonationer fra A. P. Møller Fonden, Købmand Herman Sallings Fond, Augustinus Fonden og Aage og Johanne Louis-Hansens Fond er det nu blevet muligt at gennemføre det omfattende restaureringsprojekt, som har et vigtigt kulturhistorisk perspektiv. Efter licitation med deltagelse af fire af Europas førende orgelbyggerier er det danske orgelbyggerfirma Marcussen & Søn Orgelbyggeri A/S udvalgt til at skulle forestå restaureringen, som vil finde sted i 2018-2020.

Projektets samlede budgetramme er 17 mio. kr.

Fotos: Per Rasmussen