Dom-kunstværker: Orgelfacaden

Vestvæggens prægtige inventarstykke – orgelfacaden

Det gælder for nogle af de meget berømte orgler, at deres originale bevaringstilstand simpelthen skyldes den ”heldige” omstændighed, at kirken ikke havde de nødvendige midler til rådighed for restaureringer og ombygninger. I dag kan beskueren stadig glæde sig over Daniel Kastens over 290 år gamle storslåede orgelfacade med de mange felter, der hver især relaterer til forskellige værker (afdelinger med hver deres klang) i de henved 6000 piber bagved. Det hele flankeret af de to store pedaltårne med Frederik IV’s navnetræk øverst. Foran på pulpituret vogter to tykmavede vildmænd på hver side af et nyrestaureret våbenskjold nu med dets oprindelige farvelægning og symboler for kongerige og hertugdømmer.

Skiftende tider og klanglige idealer har dog præget orglets historie og klang lige fra Lambert Daniel Kastens 44 stemmer store barokorgel over ombygninger i 1800-tallet. Ved ombygningen i 1958 var idealet en mere lys og spidsere barokklang, men så skiftede vinden igen med en tilbagevenden til en mere symfonisk klang i årene 1981-83. I 1993 fjernedes de pneumatiske led for at opnå større præcision. Orglet var da vokset til Danmarks største med 89 stemmer. Ønsket om en gennem- gribende tilbageførsel af instrumentet, til den skikkelse som det – med inspiration fra  Albert Schweitzer – fik ved den store udvidelse i 1927-28, blev realiseret af  Marcussen & Søn, Orgelbyggeri i årene 2018-20. Midlerne til det enorme projekt blev skaffet via fonde, og orglet i Danmarks største kirkerum er i dag med sine nu 96 stemmer stadig Danmarks største kirkeorgel.

Klik på foto for at forstørre.

Knud Svendsen