Dom-kunstværker: Orgelfacaden

Vestvæggens prægtige inventarstykke – orgelfacaden

Da Domkirkens hovedorgel blev bygget og stod færdig i 1730, var orglet i samtiden den største ”maskine”, man kendte. Facaden kunne beundres, men hvad der foregik bagved, anede kun de indviede.  Dagens parallel er vel computeren!

Hovedorglet er ud over dets musikalske muligheder også et pragtfuldt inventarstykke at betragte, et værdigt modstykke til Bernt Notkes 350 år ældre altertavle. Sammenligningen blev næsten total, da en betaget kirkegænger i byens dagblad i 1835 hyldede domorganist Kabell med følgende panegyrik: Når du med romantiske Tonebilleder beher-sker Tilhørerne til en Grad af henrivende Vemodighed og salig Ubevidsthed, der tilhvisker en Anelse om et bedre Hjem, da bygger du den herlige Domkirke et andet Alter, der virker heldigere end alle Ord, end noget Sprog på Jorden!  Et andet alter!

Og i dag kan beskueren stadig glæde sig over den 284-årige facade med de mange piber. Nederst anes bag de tykmavede ’vildmænd’ et mindre felt kaldet brystværket, derover det store midterfelt, hovedværket, med de store bærende stemmer og øverst under uret ses overværket, en elskværdig afskygning af hovedværket og alt flankeret af de store pedaltårne med de dybeste stemmer. Ja, sådan var de 44 registre opbygget fra starten, men senere tiders ombygninger og udvidelse til det dobbelte med nu 89 registre har medført, at de ca. 7000 piber bagved ikke relaterer til facadens opbygning. Pengene til disse ændringer og moderniseringer kom af og til ad sære veje. Der findes et kgl. reskript fra februar 1750, der til biskop Hygom (begravet i koromgangen) bekræfter, at Præsten Hr. ++ i ++ skal betale 200 Rdlr. til Aarhuus Orgelværks Istandsættelse, formedels at hans Hustrue er kommet for tidlig i Barselseng efter Brylluppet.

Den slags er naturligvis en utænkelig umulighed i dag! Men det skal ikke mangle på opfordringer til at lade sig rive med, når pragtinstrumentet kalder både til koncert og gudstjeneste!!
Klik på foto for at forstørre.

Knud Svendsen

HovedorgletHovedorgelOLYMPUS DIGITAL CAMERA