Author Archive | Per Rasmussen

IMG_5683

Gudstjenester på Aarhus Ø

Der er gudstjeneste for alle i Generationernes Hus på Aarhus Ø den første torsdag i hver måned kl. 10.30. Tjenesten består af prædiken, nadver og tre salmer og varer en halv times tid. Domkirkens præster varetager på skift tjenesten sammen med en af kirkens organister, og vi slutter med kaffe, te, kage, hyggelig snak – […]

IMG_5631

Nye mørke stole i højkoret

Aarhus Domkirke har modtaget endnu en gavmild donation fra Salling Fondene i form 50 nye, mørke kirkestole – i helt samme design som de 400 stole i naturfarvet bøgetræ, Domkirken modtog forrige år – og som er placeret i korsskæringen og korsarmene.

Allesjælesbillede

Dom-kunstværker: Allehelgensbilledet

Midt på korvæggens sydside i koromgangen står vi over et helt unikt billede fra o. 1500, der har været knyttet et Allesjælesalter, hvor der mod betaling blev afholdt sjælemesser, der skulle sikre afdøde personer et kortere opholdt i Skærsilden efter døden, Det helt særlige ved dette billede er, at det i et glimt viser os […]

Dom-kunstværker: Drakenberg, Domkirkens Methusalem

En af domkirkens sagnomspundne personer er eventyreren, sømanden og soldaten Christian Jacobsen Drakenberg. Han døde i 1772 og påstod at være født i 1626. Han skulle altså have opnået en alder af 146 år!!  På et tidspunkt begav han sig til fødesognet i Norge for at få en kopi af sin fødselsattest. Der var dem, […]

Mads Lang

Dom-kunstværker: To bisper

I skibets vestende finder man to bispegravsten, hvis afbildninger mere end mange ord illustrerer, hvad Reformationen kom til at indebære for bispeembedet og for Kirken. Den ældste er sat over Jens Iversen Lange (biskop 1449-82), for eftertiden bedst kendt som den, der ombyggede kirken i gotisk stil og bekostede den storslåede højaltertavle. Han står i […]

Skt Jørgen_tæt

Dom-kunstværker: Skt. Georg og dragen

Domkirkens smukkeste og mest poetiske kalkmaler finder man i nordre koromgang. Her rider Skt. Georg (eller Skt. Jørgen) frem mod en vældig hundrage på sin hvide hest og spidder den med sin lanse, mens dens unge i hulen bagved skælder voldsomt ud. På højen ved siden af knæler prinsessen med sit hvide lam, som er […]

Smertensmanden_2

Dom-kunstværker: Kristilegemsbilledet

I den anden af hovedskibets sydlige arkader (regnet fra vest) ser man kirkens måske mest fremragende billede – kunstnerisk anskuet. Manden, der knæler til højre i billedet er formentlig stifteren, Erik Ottesen Rosenkrantz, lensmand på Skanderborg slot. Hans våbenskjold ses foroven sammen med Biskop Niels Clausen Skades, hvilket daterer billedet til o. 1500. Efter alm. […]

De trolovede_2

Dom-kunstværker: De trolovede

I den nordre koromgang til venstre for døren ind til koret står en gravsten over Erik Bjørn og Birgitte Urne, der som den latinske indskrift beretter, var bestemt for hinanden ”men bukkede under for skæbnen og naturen”. De to trolovede børn – 8 og 4 år gamle – druknede i 1577 en stormfuld nat ved […]

En pralgrav

Dom-kunstværker: En pralgrav

En ”pralgrav”, der måtte ændres. I koret – til højre for alteret – hænger kirkens ældste epitafium over rigsråd Erik Podebusk og hans hustru Sidsel Oxe, søster til rigshofmesteren Peder Oxe. De tilhørte to af landets fornemste slægter fra adelsvældens storhedstid. Gravmælet skulle oprindelig have været en såkaldt ”tumba”, et stort, fritstående monument med de […]

Hovedorgel

Dom-kunstværker: Orgelfacaden

Vestvæggens prægtige inventarstykke – orgelfacaden Det gælder for nogle af de meget berømte orgler, at deres originale bevaringstilstand simpelthen skyldes den ”heldige” omstændighed, at kirken ikke havde de nødvendige midler til rådighed for restaureringer og ombygninger. I dag kan beskueren stadig glæde sig over Daniel Kastens over 290 år gamle storslåede orgelfacade med de mange […]