Dom-kunstværker: Biskop Niels Clausen Skades gravsten

Biskop Niels Clausen Skade (1490-1520), den næstsidste katolske biskop, er den eneste middelalderlige biskop, hvis gravsten, der stadig ligger på sin plads –  i dette tilfælde kirkens  fornemste – i østenden, bag ved højalteret. Her kunne han så afvente opstandelsens morgen i fuldt bispeskrud, mitra, kåbe og stav – og ved fødderne hans stolte adelsvåben: to rygstillede halvmåner med hver sin sekstandede stjerne.

Når han ligger netop lige her, er det, fordi det var ham, der fuldførte nybygningen af det prægtige kor med de 13 høje, gotiske vinduer – ”lysets sæde”, som det kaldes i den middelalderlige indskrift på kormurens østside. Klik på fotos for at forstørre.

Troels Rønsholdt

Niels Clausens gravNiels Clausen våben 1300x

"Lysets sæde"