Dom-kunstværker: Latinske inskriptioner på hvælvingerne

Tillad mig en let omskrivning af Ps. 24: ”Løft jeres hoveder, I besøgende i Aarhus Domkirke og se op mod hvælvingerne”. Deroppe har tidligere kirkefyrster og bygmestre sendt en hilsen til dagens menighed og andre besøgende. I over 500 år har de latinske inskriptioner holdt de stolte bispers navn i live og oplyst os om, at de høje hvælv blev bygget takket være deres initiativ og forsyn.
Den første kirke var lavere, uden det store vesttårn og med fladt loft. Men biskop Jens Iversen Lange (1449-1482) havde visioner, kirkeskibene skulle overhvælves. Det må have været et gigantisk projekt. Hele rummet har været opfyldt af træstilladser, og hvem ved, om ikke det kostede nogle bygningsarbejderes liv. Der var langt ned! Korsskæringen når 24 meter op i højden, men fagfolk kan i tårnets murværk se, at man oprindelig havde planlagt hovedskibet 1 meter højere.

I 1477 kunne Jens Iversen Lange se sit værk fuldendt, og som på en triumfbue sætter han en indskrift, der beretter, at: År 1477 er disse hvælvinger bygget ved den ærværdige fader og herre i Kristus, Jens Iversens forsyn. Biskop i Århus. Den latinkyndige skal ikke snydes: An(n)o d(omi)ni Mcdlxxvii edificate su(n)t iste testitudines provisione venerabilis in c(hris)to patris ac d(omi)ni (..)ri Ih(oanni)s ivari ep(iscop)i arusien(sis).

Med store romerske tal læser vi i korshvælvet til venstre for det store kalkmaleri af Kristus, at det stod færdigt 1480, og oppe på nordre tværskibs hvælv fortæller biskop Ejler Madsen Bølle (1482-1491), at han ikke står tilbage for forgængeren.
I to latinske hexameterpar forkynder han, at i  År 1487 efter Kristi fødsel af den rene jomfru blev dette værk fuldført ved Ejlers klare forsyn, han var biskop i Aarhus, mens den store pest rasede. Altså et lille skår i glæden i en sygdomshærget by. Latinelskere skal heller ikke her snydes: Post natalica(m) cristi de uirgine pura MCD an(no) septem cu(m) quadraginta Progenie clarus Eylerus ep(isco)pus ar(usiensi)s hoc opus expleuit du(m) pestis maxi(m)a seuit. Klik på fotos for at forstørre.

Knud Svendsen   

 

Langes indskriftÅrstal loftet_korsskæringen

Bølles tekst