Nyt højttaleranlæg

Domkirken har gennem en årrække ønsket et nyt lydanlæg.  Efter en flerårig  proces med markedsvurdering, indhentning af tilbud, ansøgning om penge, godkendelse hos myndigheder, Nationalmuseet mv. bliver det nu en realitet.

Højttalernes placering sker på baggrund af forudgående målinger og beregninger for at give den mest optimale lydgengivelse. Aarhus Domkirke er nemlig en af de kirker i Danmark, der har en meget lang efterklangstid.

Inden valg af leverandør har de indhentede tilbud været genstand for en grundig vurdering af menighedsrådet i tæt samarbejde med 2 lydkonsulenter. Valget er faldet på NorthStar, der bl.a. har installeret lydanlæg i Roskilde Domkirke.

Et hold dygtige murere og elektrikere har gennem januar og februar måned udført at fornemt stykke installationsarbejde
Selv med den største rutine og ekspertise dels fra leverandør dels fra Domkirkens personale vil der kunne opstå udfordringer i forbindelse med opstart og indkøring. Det, tror vi, menigheden vil have forståelse for.

Søren Bo Jensen
Kirkeværge