Dom-kunstværker: Det wormske familieepitafium

Den ældste borgerlige mindetavle fra 1572 hylder den fra Holland indvandrede familie Worm, der i det følgende århundrede kom til at spille en stor rolle ikke blot i Aarhus men også i landets økonomiske, videnskabelige og kirkelige liv. Fra nu af smykkes kirkens vægge med epitafier for gode borgermænd, præster, borgmestre og købmænd.

I lukket stand ser man wormernes dobbelte, borgerlige våbenskjold under et opbyggeligt skriftbånd. I åben tilstand fremtræder tavlen som en senmiddelalderlig trefløjet altertavle. I midterfeltet ser man et grufuldt dommedagsbillede , der udfoldes over et billede af den knælende familie, hvis medlemmers dødsår opregnes på en tavle nedunder. På fløjene er afbildet to dødninge og en række skriftbånd, der alle har memento mori (”husk at du skal dø”) som tema.

Det er karakteristisk for de borgerlige gravminder, at de har et dybere religiøst indhold end de slægtsstolte adelige, og at de i langt højere grad maner til ydmyghed over for død og dom. Klik på foto for at forstørre.

Troels Rønsholdt

Worms epitafium 1200x