Dom-kunstværker: “Den sorte enke”

Ved kormurens nordside står en usædvanlig smuk gravsten – i den sjældne sorte Namurkalksten. Den er sat 1581 over adelsdamen Mette Urne, enke efter rigsråden Knud Hardenberg, der kort tid efter brylluppet mistede livet under syvårskrigen mod Sverige.

I sin lange, prunkløse sorte dragt med pibekrave er hun en værdig repræsentant for samtidens strenge kvindeideal. En indskrift på latin beretter om hendes ulykkelige skæbne – kun formildet af den datter, hun nåede at få i sit korte ægteskab. Hendes fornemme byrd understrejes af hendes mange forfædres stolte adelsskjolde, som omgiver hendes smukke portræt. Klik på fotos for at forstørre.

Troels Rønsholdt

Mette Urne_oversigt 1300xMette Urne