Dom-kunstværker: Drakenberg, Domkirkens Methusalem

En af domkirkens sagnomspundne personer er eventyreren, sømanden og soldaten Christian Jacobsen Drakenberg. Han døde i 1772 og påstod at være født i 1626. Han skulle altså have opnået en alder af 146 år!!  På et tidspunkt begav han sig til fødesognet i Norge for at få en kopi af sin fødselsattest. Der var dem, der tvivlede på hans alder.

Efter et omflakkende, eventyrligt liv præget af et kraftigt temperament endte han sine dage i Aarhus som en gudfrygtig og andægtig mand, der ikke forsømte kirken. Hans begravelse i oktober 1772 skete under Alle Klokkers Ringen i begge Sogne med hele skolens Opvartning og Lysenes Tændelse…….. og unge Kjøbmandskarle indsatte ham i Ebbesens Begravelse i Domkirken. Her bag gitteret stod han i 74 år, indtil kisten på dronning Caroline Mathildes udtrykkelige ønske blev nedsat. Også i døden trodsede han forgængeligheden. Han mumificeredes. Man kunne gennem gitteret lette på låget og hilse på den gamle. I 1998 blev atter interessen for Drakenberg vakt, idet forskere fra Gerontopsykologisk Institut, hvor man bl.a. arbejder med alderdomsrelaterede lidelser, ønskede at undersøge skelettet af en 146-årig. Den 12. aug. 1998 gav Nationalmuseet tilladelse til 24 timers åbning af krypten, der viste sig at indeholde flere trækister, men ingen Drakenberg! Derimod blev Laurids Ebbesen – en samtidig med Chr. IV – optaget, hans 87-årige skeletdele undersøgt og genbegravet. Men hvad der ikke igen så gravkryptens mørke, var den lighue, han havde på hovedet og den fløjlspude, hovedet hvilede på. De ligner stærkt den pude og lighue, vi ser på Hilwaerts maleri af Chr. IV på dødslejet – castrum doloris. De genstande ville man bevare, og efter restaurering ligger de nu i domkirken til de en dag måske kan udstilles. Og Drakenberg – ja han er forsvundet! Stiftsprovst Monrad prædikede over en tekst fra Visd. Bog: Thi en hæderlig Alderdom er ikke den, som har en lang Tid eller er maalt efter Aarstal; men Klogskab er det rette graa Haar og et ubesmittet Levned er den rette Alderdom.
For illustration: Søg på nettet efter Christian Jacobsen Drakenberg

Knud Svendsen