Dom-kunstværker: Korset der ikke blev restaureret

Forlader man højkoret gennem Caspar Finckes smedejernsport i Scheels epitafium møder øjet på koromgangens væg et såkaldt ’konsekrationskors’. Der har vist været 12 af disse sengotiske såkaldte indvielseskors; tilbage er to, nemlig et i nordre koromgang og et i søndre sideskibs 4. fag fra øst med en rød cirkel. Her bestænkede biskoppen ved kirkeindvielser korset med hellig olie eller vievand. Ofte ses en lysholder ved siden af eller lige midt i det græske ligearmede kors indskrevet i en cirkel.

I nordre koromgang har man ladet venstre side af korset stå i den gamle farve før restaureringen i år 2000 – domkirken har været meget mørk og grå dengang, selvom den syntes lys og hvid.
Højre side af korset er bare rengjort for den snavs, der kan samle sig på en væg i løbet af 50 år.
Klik på foto for at forstørre.

Knud Svendsen

Konsekrationskors 1300x