Author Archive | Per Rasmussen

Gregorsmesse_2

Dom-kunstværker: Gregorsmessen

Tre steder – næsten helt symbolsk – optræder motivet med Gregorsmessen i Aarhus Domkirke. Gregor den Store (540-604) var pave og en af de fire kirkefædre og ophavsmand til den latinske kirkes eenstemmige liturgiske sang. Han afbildes i færd med at holde den messe, hvor han ifølge legenden fik en vision af Kristus, der blødende […]

Smertensmanden og Gregor messe_3 800x1200

Dom-kunstværker: Smertensmanden

Smertensmanden og Gregormessen I den anden arkade fra vest i hovedskibets sydside ses et stort kalkmaleri, der tydeligvis har været en del af et af de mange altre i katolsk tid. Øverst ses en baldakin med tre våbenskjolde holdt af to engle. I feltet derunder ses Kristus, der som smertensmand  viser sig for den knælende […]

Korskrankemuren

Dom-kunstværker: “Lysets sæde”

Korskrankemuren og ’Lysets sæde’ Gik man ind i Aarhus Domkirke først i 1400-tallet, ville man næppe kunne kende den bygning, vi har i dag. Den store overhvælvning af hovedskibet var færdiggjort i 1477, korsskæringen i 1480. Men først ved overgangen til 1500-tallet fik kirken sin nuværende længde. Desuden kom en koromgang, det gav mulighed for […]

Haandskrift_1

Dom-kunstværker: En 600-årig hilsen fra Domkirken

Som de berømte guldhorn efter mere end 1000 år i skjul bragte Danmark en hilsen fra en fjern fortid, bragte to sider fra en liturgisk bog, et missale, Domkirken en hilsen fra sen middelalder. De var skåret i strimler på langs og anvendt som tættemateriale i prædikestolen, hvor de blev fundet ved restaurering i 1955. […]

Jesusbarnet æble

Dom-kunstværker: Symbolikken i detaljen

Man skal bruge øjnene i Domkirken. Belønningen kan være, at man pludselig gør opdagelser, man ikke tidligere har registreret. Symbolerne viser sig først, når man har tid til fordybelse. De kunne måske være kunstnerens private tilbedelse. I altertavlens nederste venstre predella (låge) (Gregormessen) har maleren længst ude i baggrunden anbragt en påfugl (fremhævet på fotoet […]

Maria solgissel 1300x

Dom-kunstværker: Resten af et forsvundet sidealter

Den, der trådte ind i Domkirken før reformationen, så et helt andet rum.  Ingen bænke og ingen prædikestol. En stor gulvflade mødte øjet, men der var sidealtre i alle arkader. Ca. 40 sådanne kender vi navnene på, viet som de var til Maria og helgener, der kunne gå i forbøn. Det sørgede kanniker og vikarer […]

Konsekrationskors 1300x

Dom-kunstværker: Korset der ikke blev restaureret

Forlader man højkoret gennem Caspar Finckes smedejernsport i Scheels epitafium møder øjet på koromgangens væg et såkaldt ’konsekrationskors’. Der har vist været 12 af disse sengotiske såkaldte indvielseskors; tilbage er to, nemlig et i nordre koromgang og et i søndre sideskibs 4. fag fra øst med en rød cirkel. Her bestænkede biskoppen ved kirkeindvielser korset med […]

Hest og løve 1300x

Dom-kunstværker: Løft dit hoved og se dig om, noget er der, som råber: kom!

Ordene stammer fra Bjørnstjerne Bjørnsons pen, og er som skrevet til den besøgende i Aarhus Domkirke. Det enorme hus er smækfyldt med symboler, men man skal af og til løfte blikket. Stiller man sig i korshvælvet og ser op på søndre tværskibs hvælvinger, får man indtryk af middelaldermalerens verden med fantasiblomster og fabeldyr, men ikke […]

Hesten-uden-ben

Dom-kunstværker: En helgens privilegier

Som på en triumfbue meddeler biskop Jens Iversen Lange på en hvælving midt i hovedskibet, at han 1477 færdiggjorde overhvælvningen af denne del af Domkirken, men det mægtige bygnings-værk var endnu ikke tilendebragt. Den næstsidste katolske biskop, den visionære Niels Clausen kan på tærsklen til 1500-tallet se sin kirkebygning udvidet med et forlænget korparti, et […]