Author Archive | Per Rasmussen

Worms epitafium 1200x

Dom-kunstværker: Det wormske familieepitafium

Den ældste borgerlige mindetavle fra 1572 hylder den fra Holland indvandrede familie Worm, der i det følgende århundrede kom til at spille en stor rolle ikke blot i Aarhus men også i landets økonomiske, videnskabelige og kirkelige liv. Fra nu af smykkes kirkens vægge med epitafier for gode borgermænd, præster, borgmestre og købmænd. I lukket […]

Mette Urne

Dom-kunstværker: “Den sorte enke”

Ved kormurens nordside står en usædvanlig smuk gravsten – i den sjældne sorte Namurkalksten. Den er sat 1581 over adelsdamen Mette Urne, enke efter rigsråden Knud Hardenberg, der kort tid efter brylluppet mistede livet under syvårskrigen mod Sverige. I sin lange, prunkløse sorte dragt med pibekrave er hun en værdig repræsentant for samtidens strenge kvindeideal. […]

Christina 1300x

Dom-kunstværker: Christinas Martyrium

I anden arkade fra vest i det nordre sideskib kan man opleve noget så usædvanligt som en middelalderlig tegneserie. I elleve små billeder med forklarende tekst har samtidens ikke-læsekyndige kunnet iagttage martyrjomfruen Christinas grusomme historie om alle de forfærdelige pinsler, som hun på mirakuløs vis overlever, indtil en engel sluttelig henter hendes sjæl – i […]

Niels Clausen våben 1300x

Dom-kunstværker: Biskop Niels Clausen Skades gravsten

Biskop Niels Clausen Skade (1490-1520), den næstsidste katolske biskop, er den eneste middelalderlige biskop, hvis gravsten, der stadig ligger på sin plads –  i dette tilfælde kirkens  fornemste – i østenden, bag ved højalteret. Her kunne han så afvente opstandelsens morgen i fuldt bispeskrud, mitra, kåbe og stav – og ved fødderne hans stolte adelsvåben: […]

3-Gud_på_globe

Dom-kunstværker: De tre glober

Den kirkegænger, der i 1400-tallet trådte ind i Domkirken, så et helt andet rum, end det vi kender. Den store gulvflade var ikke opfyldt af bænkerækker, og der var ingen prædikestol, men rummet var derimod fyldt af en let summen og svag sang fra de omkring 40 registrerede og navngivne altre i alle arkaderne. Her […]