Archive | Dom-kunstværker

Christina 1300x

Dom-kunstværker: Christinas Martyrium

I anden arkade fra vest i det nordre sideskib kan man opleve noget så usædvanligt som en middelalderlig tegneserie. I elleve små billeder med forklarende tekst har samtidens ikke-læsekyndige kunnet iagttage martyrjomfruen Christinas grusomme historie om alle de forfærdelige pinsler, som hun på mirakuløs vis overlever, indtil en engel sluttelig henter hendes sjæl – i […]

Niels Clausen våben 1300x

Dom-kunstværker: Biskop Niels Clausen Skades gravsten

Biskop Niels Clausen Skade (1490-1520), den næstsidste katolske biskop, er den eneste middelalderlige biskop, hvis gravsten, der stadig ligger på sin plads –  i dette tilfælde kirkens  fornemste – i østenden, bag ved højalteret. Her kunne han så afvente opstandelsens morgen i fuldt bispeskrud, mitra, kåbe og stav – og ved fødderne hans stolte adelsvåben: […]

3-Gud_på_globe

Dom-kunstværker: De tre glober

Den kirkegænger, der i 1400-tallet trådte ind i Domkirken, så et helt andet rum, end det vi kender. Den store gulvflade var ikke opfyldt af bænkerækker, og der var ingen prædikestol, men rummet var derimod fyldt af en let summen og svag sang fra de omkring 40 registrerede og navngivne altre i alle arkaderne. Her […]

nyhedsbrev_013

Dom-kunstværker: Kirkeskibet

”Lad kirkeskibet få titusind stød på side……….” ………..dog skal vel Jesus vide, hvor det sin havn skal nå”. Salmeordene er Kingos. I 1689 skrev han om kirken og dens menighed  som et skib på den farefulde færd over livets hav. Modeller af skibet er hyppigt inventar i mange kirker, og linieskibet ”Enighed” i Aarhus Domkirkes […]

Lysekrone

Dom-kunstværker: Lysekroner

I al sin glans nu stråler………….. Hvad Grundtvig kunne sige om pinsesolen, kunne også gælde for de otte skønne lysekroner, der hænger ned fra hvælvet og betager os med en bedårende stråleglans, for de tændte lys forlener kronerne med et næsten magisk lysskær. (mere…)

Domkunst_Michael_Sjælevejer.jpg

Dom-kunstværker: Michael Sjælevejer

I den middelalderlige billedverden møder vi ærkeenglen Michael i to forskellige egenskaber. Den ene og mest populære er den, som ses på altertavlen og på mange kalkmalerier landet over – nemlig som dragedræberen som bekæmper af det onde. Den anden ses øverst i skibets sydarkade i det store kalkmaleri som sjælevejeren, der på den yderste dag skulle veje […]

Allesjaele

Dom-kunstværker: Alle Sjæle-billedet

Midt på korvæggens sydside i koromgangen står vi over for et helt unikt billede fra o. 1500, der har været knyttet til et Allesjælesalter. Her blev der mod betaling afholdt sjælemesser, der skulle sikre afdøde personer et kortere opholdt i Skærsilden efter døden. (mere…)